Wij hebben veel kennis van het arbeidsrecht en doen onze uiterste best voor u.

Over ons.

We zijn gevestigd aan de Galvanistraat 1 te Ede. De arbeidsrechtadvocaat, de heer mr. R.P.M. Ngasirin heeft sinds 1996 ervaring in de advocatuur en werd op 24 april 1996 door de rechtbank als advocaat beëdigd. Hij en de andere medewerkers van ons kantoor staan voor u klaar.

Mr. R.P.M. Ngasirin heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en heeft zijn studie in 1992 afgerond (bedrijfsjuridische afstudeervariant). Aan de Academie voor de Rechtspraktijk heeft hij de specialisatieopleiding leergang Arbeidsrecht met goed gevolg doorlopen.

Enes Okuyucu is bij ons werkzaam als juridisch en secretarieel medewerker. Hij studeert HBO-Rechten. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht. Mr. R.P.M. Ngasirin (Robert) is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). De eerste 30 minuten van het gesprek met de advocaat zijn gratis. Er is zoveel mogelijk informatie op onze website geplaatst. Kunt u desondanks niet de informatie vinden die u zoekt? Neem dan contact met ons op!

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een bepaald aspect van) onze dienstverlening. Onderstaand vindt u meer uitleg over wat u dan kunt doen.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Deze is tevens de klachtenfunctionaris van het kantoor, mr. R.P.M. Ngasirin.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht het overleg met mr. R.P.M. Ngasirin onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier werken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over de klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000, waarbij u schriftelijk afstand doet van meerdere.

Ons kantoor zal kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie(i) behandelt de zaak

Volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Iedere aansprakelijk is beperkt tot een bedrag van € 500.000, dat in voorkomend geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Het inloop- en uitlooprisico is meeverzekerd.

Adressen

Gegevens kantoorklachtenfunctionaris de heer mr. R.P.M. Ngasirin, Galvanistraat 1, 6716 AE Ede, telefoonnummer: 0318 64 24 61

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur

Bordewijklaan 46 (2e etage)

2591 XR Den Haag

Tel. 070 – 310 53 10

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

 


(i) Het wettelijk geregelde toezicht en tuchtrecht waarborgt een correct beroepsmatig handelen van advocaten. De aard van de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur is een andere: deze is bedoeld voor het beslechten van meningsverschillen over de kwaliteit van de dienstverlening en/of financiële aspecten daarvan, en laat die wettelijke waarborgen dus onverlet.

Meer weten? Neem contact op!
circle

De eerste 30 minuten gratis en iedere vrijdag vrijspreekuur.

Bel of mail ons!

0318 - 64 24 61 secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl
circle

De eerste 30 minuten gratis en iedere vrijdag vrij spreekuur.

Bel of mail voor een afspraak!

0318 - 64 24 61 secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl