Een advocaat is niet altijd goedkoop, maar dat betekent niet meteen dat een advocaat altijd duur is. Een goede advocaat levert juist geld op.

Tarieven.

Ons uurtarief bedraagt € 205, te vermeerderen met 5% kantoorkosten en 21% BTW. Het is mogelijk om een vaste prijs voor uw zaak af te spreken. Betaling in termijn is tevens mogelijk, mits er een voorschot wordt voldaan na het intakegesprek. Het intakegesprek is altijd gratis.

Rechtsbijstandsverzekering

Mogelijk heeft u een rechtsbijstandverzekering afgesloten, 3 maanden of langer voordat het conflict ontstond. In deze gevallen heeft u altijd recht op inschakeling van ons kantoor. Uw verzekeringsmaatschappij dient de kosten volledig te vergoeden.

Door de overheid betaalde advocaat

Als u als burger een inkomen heeft tot € 38.000 bruto per jaar (voor samenwonenden of gehuwden) of tot € 26.900 per jaar bruto (alleenstaanden), dan komt u in aanmerking voor door de overheid betaalde rechtshulp. De overheid, in dit geval de Raad voor Rechtsbijstand, betaalt uw advocaatkosten dan voor u. U hoeft dan alleen een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en bedraagt minimaal € 143 en maximaal € 849 eenmalig.

U heeft geen rechtsbijstandsverzekering en uw inkomen is te hoog voor door de overheid betaalde rechtshulp

U betaalt het uurtarief van € 205, te vermeerderen met 5% kantoorkosten en 21% BTW.

Ook als u het uurtarief moet betalen, is inschakeling van een advocaat nuttig. Een goede advocaat levert immers juist geld op in plaats van dat hij geld kost. Indien u werknemer bent, zorgt inschakeling van de advocaat ervoor dat u een hogere vergoeding bij ontslag krijgt dan zonder advocaat en mogelijk wordt het ontslag afgewenteld. Indien u werkgever bent, dan kunt u met behulp van een advocaat sneller een werknemer ontslaan, waardoor u op loonkosten kunt besparen. Het is altijd mogelijk om van te voren een afspraak te maken over het aantal aan uw zaak te besteden uren en dus ook over het totaal van de rekening.

 

circle

De eerste 30 minuten gratis en iedere vrijdag vrij spreekuur.

Bel of mail voor een afspraak!

0318 - 64 24 61 secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl