Asielprocedures.

Heeft u asiel aangevraagd in Nederland, of wilt u weten of u opnieuw asiel kunt vragen, dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij kunnen u bijstaan
tijdens de gehele asielprocedure vanaf de aanvraag om asiel tot en met het uitreiken van de beschikking door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Indien de beslissing onverhoopt niet positief mocht zijn, dan kunnen wij ook beroep of hoger beroep voor u instellen bij de rechtbank of de Raad van State. De rechtsbijstand in asielzaken is voor u kosteloos.

English version:

Have you applied for asylum in the Netherlands, or do you want to know if you can reapply for asylum, then you can also contact us. We can help you with the entire asylum procedure from the application till the decision of the Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). If the decision is unexpectedly negative, then we can also appeal the decision at the court (rechtbank) or at the High Court (Raad van State). The lawyer’s services in asylum procedures are free of charge for you.

circle

De eerste 30 minuten gratis en iedere vrijdag vrij spreekuur.

Bel of mail voor een afspraak!

secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl
Mr. R.P.M. Ngasirin
Burgemeester Matsersingel 200
6843 NZ Arnhem
Mobiel 06 - 21 52 7395
Tel
Fax 0318 43 06 63

Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost- Nederland (VAARA)

© 2024 Mr. R.P.M. Ngasirin -
Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid - Algemene voorwaarden