Billijke vergoeding.

Een billijke vergoeding is een vergoeding die alleen door de rechter kan worden toegekend als het niet voortzetten of ontbinden van de arbeidsovereenkomst het gevolg is geweest van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. In deze gevallen kiest de rechter dus niet voor vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst, herstel van het dienstverband in hoger beroep of herstel van het dienstverband wegens overtreding van de wederindiensttredingsvoorwaarde. De rechter kiest bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever voor beëindiging van het dienstverband van de werknemer, onder toekenning van een hoge vergoeding ten laste van de werkgever.

De rechter is vrij in het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding. Er zijn geen formules waaraan de rechter zich dient te houden, zoals wel het geval is bij het vaststellen van de hoogte van de transitievergoeding.

Natuurlijk kan het ook voorkomen dat de werknemer een schadevergoeding aan de werkgever dient uit te betalen, bijvoorbeeld als de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van de werkgever of als hij tijdens het dienstverband concurrerende werkzaamheden voor eigen rekening heeft verricht.

circle

De eerste 30 minuten gratis en iedere vrijdag vrij spreekuur.

Bel of mail voor een afspraak!

secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl
Mr. R.P.M. Ngasirin
Burgemeester Matsersingel 200
6843 NZ Arnhem
Mobiel 06 - 21 52 7395
Tel
Fax 0318 43 06 63

Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost- Nederland (VAARA)

© 2024 Mr. R.P.M. Ngasirin -
Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid - Algemene voorwaarden