Ontslag met wederzijds goedvinden.

De werkgever en werknemer kunnen met elkaar afspreken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen (ontslag met wederzijds goedvinden). Wanneer u met uw ontslag instemt, is de werkgever niet verplicht tot het vragen van toestemming voor uw ontslag aan UWV of de kantonrechter. Zo worden onnodige procedures voorkomen.

 

Inhoud van de vaststellingsovereenkomst

De inhoud van de vaststellingsovereenkomst is afhankelijk van de specifieke situatie, maar bevat meestal afspraken over:

 • De einddatum van de arbeidsovereenkomst. Voor een direct aansluitend recht op WW is van belang dat de einddatum overeenkomt met de ingangsdatum van de WW-uitkering.
 • Ontslagvergoeding of transitievergoeding. Werkgever en werknemer kunnen elke ontslagvergoeding afspreken, dit hoeft niet per se de transitievergoeding te zijn. Er kan ook een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule worden afgesproken. Deze is hoger dan de transitievergoeding. De werkgever kan hier belang bij hebben om een procedure bij de kantonrechter of UWV te vermijden.
 • Afronding en/of vrijstelling van werkzaamheden en overdracht daarvan tot het einde van de arbeidsovereenkomst.
 • Eindafrekening van het loon, zoals het salaris, het vakantiegeld, de vakantiedagen, een eventuele 13e maand, bonussen e.d.
 • Inleveren van bedrijfseigendommen. Zo is duidelijk wanneer u bijvoorbeeld de mobiele telefoon, computer of auto van de zaak moet inleveren.
 • Geheimhouding van vertrouwelijke informatie. Mogelijk moet gevoelige bedrijfsinformatie of de inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheim blijven.
 • Contacten met concurrenten en relaties. Mogelijk kan het concurrentie- en relatiebeding vervallen, of moet het juist van kracht blijven.
 • Getuigschrift en referenties. Als u daarom verzoekt, moet de werkgever een getuigschrift afgeven. De werkgever geeft aan potentiële nieuwe werkgevers positieve referenties af.
 • Finale kwijting. Daarbij spreken werknemer en werkgever af dat zij niet meer van elkaar kunnen claimen buiten hetgeen in de vaststellingsovereenkomst staat.
 • Juridische kosten. De werkgever betaalt de juridische kosten die u heeft moeten maken om o.a. de vaststellingsovereenkomst te laten controleren en het recht op de WW-uitkering veilig te stellen.

 

Vaststellingsovereenkomst en recht op WW-uitkering

Voor een vaststellingsovereenkomst is geen toestemming nodig van UWV of de kantonrechter. Wel moet men rekening houden met de punten waar UWV naar kijkt voor het recht op de WW-uitkering. Deze punten zijn:

 • Naam en adres van de werkgever en werknemer
 • Dat de werkgever heeft geïnitieerd om het dienstverband te beëindigen en de reden van ontslag
 • Dat er geen dringende reden is voor het ontslag
 • Dat het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden
 • Datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Van belang is om bij het bepalen van de einddatum rekening te houden met de fictieve opzegtermijn die UWV hanteert voordat de WW-uitkering ingaat
 • De afspraak dat de werkgever op de einddatum een eindafrekening maakt
 • De datum en plaats waarop de werkgever en werknemer de vaststellingsovereenkomst ondertekenen

 

De werknemer heeft een bedenktijd van 2 weken

Een ‘vrijwillig’ ontslag kan ingrijpende gevolgen hebben voor een werknemer. Om te voorkomen dat een werknemer overhaast met zijn ontslag akkoord gaat, kan de werknemer zijn instemming binnen 14 dagen ongedaan maken. Hij kan dat doen zonder opgaaf van redenen. In deze situatie heeft het ontslag als het ware niet plaatsgevonden.

circle

De eerste 30 minuten gratis en iedere vrijdag vrij spreekuur.

Bel of mail voor een afspraak!

secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl
Mr. R.P.M. Ngasirin
Burgemeester Matsersingel 200
6843 NZ Arnhem
Mobiel 06 - 21 52 7395
Tel
Fax 0318 43 06 63

Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost- Nederland (VAARA)

© 2024 Mr. R.P.M. Ngasirin -
Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid - Algemene voorwaarden