Pesten op het werk.

Een werknemer kan gepest worden op het werk. Wat kan hiertegen gedaan worden door de werknemer en door de werkgever? Welke wettelijke mogelijkheden zijn er en hoe kunt u deze samen met de advocaat benutten?

In 2014 waren een half miljoen werknemers het slachtoffer van pesterijen op de werkvloer. Een kwart van alle werknemer is ooit wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden. Bij pesten gaat het niet om plagerijen, maar om bijvoorbeeld uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van informatie.

Pesten op de werkvloer is een serieus probleem. Het pesten leidt jaarlijks tot zo’n vier miljoen extra verzuimdagen, hetgeen leidt tot een kostenpost van € 900 miljoen aan loondoorbetaling voor werkgevers.

Pesten kan ervoor zorgen dat slachtoffers het plezier verliezen in hun werk, gedemotiveerd raken, slechter functioneren en last krijgen van psychische problemen. Dit kan uiteindelijk leiden tot (langdurige) uitval van de werknemer.

Wordt je gepest, dan kan je je wenden tot de ondernemingsraad, een vertrouwenspersoon, een vakbond, een bedrijfsarts, een HR medewerker, een leidinggevende of de directie. Ook bestaat er bij grote bedrijven vaak een interne klachtenregeling waar je gebruik van kan maken. Mocht het niet lukken om binnen de organisatie een oplossing te vinden, dan bestaat de mogelijkheid om externe hulp in te roepen, zoals de hulp van een arbeidsrechtadvocaat.

Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen een oplossing te vinden tegen het pestgedrag. Vaak zal eerst worden geprobeerd om het probleem onderling op te lossen. Mocht dit niet lukken, dan zal het probleem juridisch worden aangepakt.

Pesten valt volgens de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om beleid te voeren dat erop gericht is om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Werkgevers zijn verplicht om de risico’s van het pestgedrag in kaart te brengen. Daarnaast moet een plan van aanpak worden opgesteld waarin maatregelen worden opgenomen ter voorkoming van pesten. Het personeel wordt medegedeeld welke risico’s er bestaan en welke maatregelen het bedrijf heeft getroffen.

Naast de Arbowet, wordt een werknemer die wordt gepest ook beschermd door het Burgerlijk Wetboek. In artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek is namelijk een zorgplicht opgenomen voor de werkgever. De werkgever is verplicht om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving en dient zich als goede werkgever te gedragen.

circle

De eerste 30 minuten gratis en iedere vrijdag vrij spreekuur.

Bel of mail voor een afspraak!

secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl
Mr. R.P.M. Ngasirin
Burgemeester Matsersingel 200
6843 NZ Arnhem
Mobiel 06 - 21 52 7395
Tel
Fax 0318 43 06 63

Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost- Nederland (VAARA)

© 2024 Mr. R.P.M. Ngasirin -
Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid - Algemene voorwaarden