Proeftijd en vast contract.

PROEFTIJD

Door de nieuwe wet is het niet langer toegestaan een proeftijd af te spreken wanneer het gaat om een arbeidscontract van maximaal zes maanden. Als het arbeidscontract langer dan zes maanden duurt, dan is het overeenkomen van een proeftijd wel toegestaan.

WANNEER EEN VAST CONTRACT?

Onder de oude wet diende een werknemer na drie jaar contracten voor bepaalde tijd of na drie contracten een vast arbeidscontract te krijgen, als er niet meer dan drie maanden zaten tussen de opvolgende arbeidscontracten. Onder de nieuwe wet is de periode van drie maanden veranderd in zes maanden. De periode van drie jaar is onder de nieuwe wet veranderd in twee jaar.

Waarmee kunnen wij u helpen?
De volgende vragen zouden kunnen worden gesteld:

– Kan mijn werkgever mij ontslaan?
– Welke vergoeding kan ik krijgen?
– Hoe lang mag mijn proeftijd duren?
– Wat moet ik doen als mijn werkgever mij een functie wil geven die ik niet wil?
– Kan ik worden ontslagen omdat ik ziek ben?
– Wat mag er in een concurrentiebeding staan?
– Wat kan ik doen als ik gepest wordt op het werk?

Vanuit werkgeversperspectief:

– Kan ik mijn werknemer ontslaan?
– Welke vergoeding moet ik uitbetalen?
– Hoe lang mag de proeftijd duren?
– Wat moet ik doen als een werknemer een functie niet wil aannemen?
– Kan ik een werknemer ontslaan omdat hij ziek is?
– Wat mag er in een concurrentiebeding staan?
– Wat kan ik doen als een werknemer gepest wordt op het werk?

circle

De eerste 30 minuten gratis en iedere vrijdag vrij spreekuur.

Bel of mail voor een afspraak!

secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl
Mr. R.P.M. Ngasirin
Burgemeester Matsersingel 200
6843 NZ Arnhem
Mobiel 06 - 21 52 7395
Tel
Fax 0318 43 06 63

Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost- Nederland (VAARA)

© 2024 Mr. R.P.M. Ngasirin -
Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid - Algemene voorwaarden