Concurrentie- en relatiebeding.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn dienstverband als zelfstandige of als werknemer soortgelijke werkzaamheden te verrichten als hij in het bedrijf van de werkgever verrichtte. Vaak wordt er een bepaald gebied afgesproken waarbinnen de werkzaamheden niet mogen worden verricht en wordt er een bepaalde tijdsduur afgesproken. Een werknemer wordt dus beperkt in zijn recht op vrije arbeidskeuze. Ter compensatie van deze beperking kan worden afgesproken dat de werknemer een vergoeding ontvangt voor de duur van de beperking, wanneer het tot een ontslag komt.

Een concurrentiebeding is alleen geldig als dit schriftelijk is overeengekomen en wanneer de arbeidsovereenkomst van de betreffende werkgever voor onbepaalde tijd geldt. Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en is er toch een concurrentiebeding opgenomen? Dan is dit alleen geldig wanneer schriftelijk is gemotiveerd dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwichtige bedrijfs- en/of dienstbelangen. Aan deze motivering worden hoge eisen gesteld. Zo mag de motivering geen algemene strekking hebben en moet zij specifiek zijn toegesneden op de functie van de werknemer en de concurrentiepositie van het bedrijf.

Relatiebeding
Een relatiebeding bevat een verbod voor de werknemer om gedurende een bepaalde tijd na het einde van zijn dienstverband werkzaamheden te verrichten voor relaties ( = klanten) van zijn werkgever. Er kan alleen een relatiebeding worden gesloten, maar het komt vaak voor dat een relatiebeding is opgenomen naast een concurrentiebeding.

circle

De eerste 30 minuten gratis en iedere vrijdag vrij spreekuur.

Bel of mail voor een afspraak!

secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl
Mr. R.P.M. Ngasirin
Burgemeester Matsersingel 200
6843 NZ Arnhem
Mobiel 06 - 21 52 7395
Tel
Fax 0318 43 06 63

Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost- Nederland (VAARA)

© 2024 Mr. R.P.M. Ngasirin -
Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid - Algemene voorwaarden